• ROOMS & SUITES

  Cozy

  დიდი და მშვიდი, ეს ოთახი სიმყუდროვის ცნების განმარტებაა. 

  წაიკითხე მეტი

  საწოლი და აბაზანა

  საწოლი საწოლი

  ოთახი

  WiFi WiFi
  ყავისა და ჩაის მოსამზადებელი ყავისა და ჩაის მოსამზადებელი
  მედია პორტი ლეპტოპის ტელევიზორთან შესაერთებლად მედია პორტი ლეპტოპის ტელევიზორთან შესაერთებლად
  მინიბარი მინიბარი
  სეიფი სეიფი
  გარდერობი, უთო და უთოს დაფა გარდერობი, უთო და უთოს დაფა
  კონდინციონერი კონდინციონერი

  საწოლი და აბაზანა

  აბაზანა აბაზანა
  ხალათი და ჩუსტები ხალათი და ჩუსტები
  წაიკითხე მეტი